Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Skupaj za zdravje

Telesni in gibalni razvoj je pomembna sestavina zdravja osnovnošolskih otrok. V zadnjih 25-letih je prišlo do velikih sprememb v telesni zmogljivosti otrok v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer, kot tudi na celotnem področju Slovenije. V nekaterih okoljih so spremembe pozitivne, v drugih negativne. Med temi, kjer se je telesna zmogljivost poslabšala so tudi otroci, ki jih obravnava ZD Vrhnika. Učenke iz vseh treh občin so pred 25 leti dosegale 90,3 % telesno najzmogljivejših v Sloveniji, sedaj pa samo 65,5 %. Učenci pa so dosegali 78,5 % telesno najzmogljivejših, sedaj pa zgolj 34,8 %. Ugotavljajo tudi velike spremembe pri telesnem razvoju, predvsem pri telesni teži in podkožni zamaščenosti osnovnošolskih otrok.

Do teh ugotovitev je prišel Janko Strel, prof. šp. vzg., ki je po naročilu Zdravstvenega doma Vrhnika na podlagi športnih kartonov pripravil prerez stanja pri osnovnošolski mladini na omenjenem območju. Športno-vzgojni karton je nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine (enajst testov), v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole. Otroci z nizkimi rezultati imajo vsesplošne težave, saj je njihova zmogljivost skromna. Takih, ki imajo skupek rezultatov nižji od 40, je kar 11 %, medtem ko jih je bilo konec osemdesetih in v začetku devetdesetih le 4,5 %. Gibalno zmogljivejši imajo več energije, boljši učni uspeh, pa tudi samopodoba in socialna vključenost sta boljši. Dečki imajo veliko slabše rezultate kot dekleta. Vse te negativne trende, ki naj bi bili posledica virtualnega sveta računalnikov, je po mnenju profesorja Janka Strela mogoče obrniti, a je potrebno načrtno skupinsko delo.

Te ugotovitve so po mnenju direktorja zdravstvenega doma Tomaža Glažarja zaskrbljujoče, zato je po njegovem potrebno čim prej ukrepati. Zdravstveni dom je prevzel pobudo in v okviru projekta »Skupaj za zdravje« sklical sestanek vseh županov, ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol, vrtcev in predstavnikov športnih zvez na omenjenem območju. V zdravstvenem domu bodo organizirali posebno Svetovalnico, ki bo v povezavi z zdravstvenim osebjem ZD Vrhnika, šolami, vrtci in športnimi organizacijami, v sodelovanju s strokovnjaki iz zdravstvenega in športnega področja pomagala posameznikom, da bodo s pomočjo ustreznih telesnih aktivnosti izboljšali svoje telesne zmožnosti in okrepili svoje zdravje. Ker pa imajo na zdravje otrok največji vpliv starši, bodo poskušali preko srečanj v vrtcih in šolah pomagati staršem, da jim bo to uspelo. V okviru delavnic in individualnih svetovanj jim bodo pomagali usmeriti otroke v za njih ustrezne dejavnosti.

Program »Skupaj za zdravje« naj bi trajal več let oziroma sta trajanje in učinkovitost odvisna od finančnih sredstev. Te naj bi v začetni fazi zagotovil iz svojih rezerv vrhniški zdravstveni dom, kasneje pa upa na pomoč občin oziroma namerava kandidirati celo za sredstva norveškega finančnega mehanizma. Projekt naj bi po šolah stekel v tem šolskem letu.

Glavni cilj projekta je vzpostavljanje mehanizma, v katerem bodo posameznik skrbeli za ohranjanje in izboljševanje svojega zdravja s pomočjo strok, dejavnosti in materialnih možnosti.

Velja namreč, da je vsak evro, ki je vložen v preventivo, dolgoročno najboljša naložba. Najmanj tretjina vseh rakavih bolezni kot druge kronične bolezni je mogoče preprečiti s preprostimi ukrepi in spremembami v življenjskem slogu, pri tistih boleznih, ki jih ni mogoče preprečiti, pa je posebej pomembno odkrivanje. S tega vidika je zelo pomembno, da državljanom zagotovimo dovolj informacij o tem, kaj lahko sami storijo za zmanjšanje tveganja zase in za svoje najbližje (Ministrstvo za zdravje, 2014).

Free Joomla templates by L.THEME