Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

PRENOVA

Sporočamo vam, da smo začeli z izdelavo nove spletne strani, ki jo lahko pričakjete v naslednjih tednih.

Dogodki

Ni dogodkov

Obiskovalcev

2234706
DanesDanes1865
Ta mesecTa mesec57317
SkupajSkupaj2234706

Prvih pet minut

V 4. a in 4. b razredu bomo šolskem letu 2018/19 uvedli projekt z naslovom Prvih pet minut. Vsak dan bomo nekaj prvih minut pouka namenili najrazličnejšim dejavnostim, ki bi v začetku šolskega leta pomagale pri oblikovanju nove skupine, v nadaljevanju leta pa pomagale pri ohranjanju pozitivne klime, preprečevanju konfliktov in sprostitvi.

Poudarek bo na socialnih igrah. Korist socialnih iger za učence je ta, da pridejo v medsebojni stik, se povežejo, vzpostavijo stik z drugimi in se podredijo pravilom skupine. Med njimi se razvije solidarnost, medsebojna pomoč in toleriranje različnosti. Otroci se sprostijo, zmanjšajo bojazni, ker lahko izrazijo svoja čustva in stališča ter vedo, da bodo naletela na ustrezen odmev in da bodo sprejeta (npr. otrok nekaj naredi ali pove, ostali člani skupine to opazijo ter upoštevajo njegovo mnenje).

Na podlagi ciljev in smernic, ki so že določeni v vzgojnem načrtu šole, bomo v oddelku razvijali:

 • zavedanje, da smo v največji meri odgovorni za svoje zdravje, počutje, učne rezultate in medsebojne odnose s sošolci,
 • upoštevali bomo pravila lepega vedenja,
 • aktivno sodelovali v obravnavi vzgojne problematike,
 • se zavedali, da je vsak posameznik soodgovoren za klimo v oddelku,
 • zavedali se bomo soodvisnosti med delom - učenjem in uspehom v življenju, odgovorno opravljali naloge, se seznanili s šolskimi pravilniki, postopki in dogovori ter jih s svojim ravnanjem uresničevali in upoštevali,
 • pogovori bodo potekali v sodelovanju s starši ali njihovimi skrbniki.

Temeljni cilj obeh oddelkov v letošnjem šolskem letu bodo dobri medsebojni odnosi in vaje za boljšo pozornost in koncentracijo pri delu.

Dejavnosti:

 • s pogovori, sodelovanjem in dejavnostmi bomo stremeli k izboljšanju medosebnih odnosov,
 • izboljšati kvaliteto komunikacije, s sodelovanjem, skupinskim delom in vključenostjo vsakega posameznika povečati zavest pripadnosti oddelku,
 • izboljšati uspešnost medsebojne učne pomoči (bolj uspešni učenci pomagajo manj uspešnim),
 • kolektivno sodelovanje pri preprečevanju kršenja pravil, dogovorov in hišnega reda (opozoriti sošolca, da ne dela prav, mu preprečiti nasilno dejanje, ga odvrniti od škodljivih aktivnosti itd.),
 • humanitarne akcije (naloge, akcije in projekte bomo izbrali skupaj z učenci).

Koordinatorki projekta:
Manja Razoršek in Kaja Lenič

Free Joomla templates by L.THEME