Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

PRENOVA

Sporočamo vam, da smo začeli z izdelavo nove spletne strani, ki jo lahko pričakjete v naslednjih tednih.

Dogodki

Ni dogodkov

Obiskovalcev

2234510
DanesDanes1669
Ta mesecTa mesec57121
SkupajSkupaj2234510

Bralna pismenost

Izboljšanje bralne pismenosti, bogatenje besednega zaklada in uporabo različnih učnih strategij smo si zastavili kot prednostno nalogo šole. Zavedamo se, da gre pri uresničevanju le-teh za dolgoročnejši proces. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v povezavi z njimi, smo medpredmetno povezali, in sicer tako pri dnevih dejavnosti kot pri rednih urah pouka.

 • Izhodiščno stanje:
 • skromen besedni zaklad učencev,
 • nerazumevanje prebranega pri vseh predmetih,
 • padec rezultatov pri NPZ,
 • pomanjkljiva uporaba učbenikov in učnih gradiv.

Problem: Kako učencu pomagati do bogatejšega besednega zaklada?

CILJ: Učenec razume prebrano gradivo.

Evalvacija:

 • Učitelji posameznih predmetnih področij pripovedujejo, pri čem so bili uspešni.
 • Ostalim učiteljem posredujejo sodobne prijeme in strategije poučevanja.
 • Izmenjajo si mnenja – izkušnje (slabe in dobre).

Merila kazalniki:

 • Kazalniki kakovosti (merljivi):
  • večje število izposojenih literarnih in strokovnih knjig (tudi tuje),
  • bogatejši besedni zaklad in tekoče branje,
  • vsaj ohraniti ali še izboljšati rezultate pri NPZ.
 • Kazalniki zadovoljstva:
  • učitelji: anketa,
  • starši: anketa, pritožbe/pohvale,
  • učenci: razgovori, anketa.

Podrobnejši akcijski načrti dejavnosti za povečanje bralne pismenosti učencev so priloga letnih delovnih načrtov strokovnih aktivov.

Vodja projekta:
Barbara Sigulin in ŠSS

Free Joomla templates by L.THEME